Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Kontakta oss  

Du får självklart vara anonym. Vi har tysthetslöfte.  

Vi finns här för dig om: 

-Du är utsatt för misshandel eller hot 

-Har blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp 

-Lever under stark kontroll och/eller hot om våld från din partner 

-Behöver snabbt komma hemifrån till skyddat boende 

-Är du på väg att tvingas in i ett äktenskap eller bli utsatt för hot och våld från föräldrar, syskon eller andra släktingar 

-Behöver någon att prata med 

-Misstänker att någon i din omgivning blir utsatt för misshandel och du inte vet vart du ska vända dig

 

Telefon
08-746 75 53
mån- fre 9 - 15.30
mån 18 - 20 och lö 10 - 12
Övrig tid telefonsvarare 

Mejladress
info@kvinnojourenhuddinge.se   

Vid akut hjälp
Ring 112
Socialjouren i Huddinge kommun

Adress
Kvinnojouren Huddinge
Box 2007
141 02 Huddinge    

Sociala medier 
Facebook
Twitter
Bloggen